• Bez kategorii
  • JASNE ŻYCIE na Konferencji z okazji Dnia Godności

    „Aspekty integracji społecznej osób niepełnosprawnych” to tytuł prelekcji wygłoszonej przez przedstawiciela JŻ podczas Konferencji z okazji Dnia Godności pn. „ Godność w dorosłym życiu osób niepełnosprawnych” w Młodzieżowym Domu Kultury. Jako propagatorzy równego dostępu do edukacji, kultury i sportu zachęcaliśmy obecnych uczestników do wzięcia udziału w akcji mającej na celu promowanie tzw. […]