• projekty zakończone
  • ,,SUDOVIAN” I integracyjno – edukacyjny piknik historyczny w Kaletniku

    Decyzją Komitetu Sterującego z dnia 14 lipca 2011 r., został zatwierdzony do realizacji wniosek Stowarzyszenia Jasne Życie o dofinansowanie projektu ,,SUDOVIAN”  integracyjno – edukacyjny piknik historyczny w Kaletniku.  Zatwierdzona kwota kosztów kwalifikowanych to 8 850,23 EURO ,natomiast kwota dofinansowania wynosi 7 522,69 EURO.
    Celem projektu „SUDOVIAN” jest pobudzenie lokalnych i zagranicznych społeczności , w tym miłośników […]