,,SUDOVIAN” I integracyjno – edukacyjny piknik historyczny w Kaletniku

Decyzją Komitetu Sterującego z dnia 14 lipca 2011 r., został zatwierdzony do realizacji wniosek Stowarzyszenia Jasne Życie o dofinansowanie projektu ,,SUDOVIAN”  integracyjno – edukacyjny piknik historyczny w Kaletniku.  Zatwierdzona kwota kosztów kwalifikowanych to 8 850,23 EURO ,natomiast kwota dofinansowania wynosi 7 522,69 EURO.

Celem projektu „SUDOVIAN” jest pobudzenie lokalnych i zagranicznych społeczności , w tym miłośników poznawania i rekonstrukcji historii średniowiecznej do zrzeszania się w celu wymiany doświadczeń  w skuteczniejszym zachowywaniu dziedzictwa kulturowego oraz pogłębiania wiedzy własnej  na  temat historii.  Projekt ma na celu promocję historii oraz kultury regionu, przekazywanej poprzez aktywne formy edukacji, skierowanej zarówno do dzieci jak i do dorosłych. Ponadto projekt ma być podwaliną do utworzenia Klubu Przyjaciół Aktywnej Edukacji, który w późniejszym okresie pomógłby integrować szersze grupy docelowe oraz rozwijać współpracę lokalną i transgraniczną w celu realizacji zadań własnych i wymiany doświadczeń.

Więcej informacji już wkrótce…