Aktywnie poznajemy swój region


Jest pierwszy wymierny sukces naszego Stowarzyszenia. W dniu dzisiejszym zostały opublikowane wyniki I edycji programu grantowego Banku Dziecięcych Uśmiechów organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Nasza inicjatywa uzyskał pozytywną rekomendację Dyrektora Oddziału w Suwałkach i znalazła się w gronie 80 projektów, które uzyskały dotację. Dokładne wyniki można znaleźć na stronie BDU.

Dzięki pozyskanym środkom dzieci z świetlicy środowiskowej będą mogły oderwać się od szarości dnia codziennego i zwiedzić Muzeum Marii Konopnickiej, Wigierski Park Narodowy oraz poznać historię i kulturę Suwalszczyzny. Zapraszamy do Oddziału Banku Zachodniego w Suwałkach ul. Kościuszki 49 osoby i organizacje, które posiadają ciekawe pomysły na zorganizowanie czasu dla najmłodszych.

Kolejny nabór wniosków na początku czerwca 2011r.

W dniach 7-9 maja został zrealizowany projekt,

W ramach realizacji projektu przeprowadzono trzydniowe zajęcia edukacyjne:

– dzień pierwszy prelekcja i obejrzenie wystawy  „Za zamkniętymi drzwiami czasu” połączone z przygotowaną na tą okazję prelekcją pracowników naukowych dotyczącą elementów historii regionu, etnografii, kultury i prezentacją eksponatów oraz wręczeniem gadżetów historycznych.

dzień drugi –

Wyjazd autokarem do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe. Obejrzenie wystawy przyrodniczej i wycieczka po ścieżce „Suchary”.

wyjazd do klasztoru pokamedulskiego w Wigrach i obejrzenie zabytków z przewodnikiem.

ognisko w skansenie połączone z zabawami.

dzień trzeci- Dzień z Legendą w świetlicy „Źródło”.  Prelekcja historyczna dla najmłodszych, prowadzona przez historyka  i konkurs  plastyczny podsumowujący program projektu, prowadzony przez nauczycielkę. Poczęstunek i wręczenie nagród w postaci materiałów edukacyjnych i promocyjnych.

poniżej najciekawsze zdjęcia z wycieczek.