Projekt „SZKÓŁKA REHABILITACYJNO-INFORMACYJNO-INTEGRACYJNA”

Stowarzyszenie Jasne Życie przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach zakończyło właśnie realizację projektu, którego celem było zapewnienie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych – ruchowych dla grupy niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, zakup niezbędnego do jej wykonywania sprzętu rehabilitacyjnego, a także organizacja szkolenia integracyjno – informacyjnego dla otoczenia tej grupy, czyli osób takich jak rodzice, opiekunowie i terapeuci ON. Wybrana przez nas grupa uczestników dowożona była do ośrodka rehabilitacyjnego w Brodzie Nowym, gdzie prowadzone były intensywne zajęcia usprawniające z zastosowaniem nowoczesnych metod terapeutycznych. Zakupiony został także specjalistyczny sprzęt – AQUAVIBRON z ekopompą, wspomoże on proces rehabilitacji i umożliwi jej kontynuację w przyszłości. Po zakończeniu programu sprzęt będzie nadal do dyspozycji w ośrodku, którego władze deklarują jego konserwację i racjonalne wykorzystywanie. Jako podsumowanie projektu zorganizowane zostało szkolenie (impreza integracyjna), podczas którego opiekunowie zapoznali się z problematyką dotyczącą integracji społecznej i przedstawili swoje problemy dotyczące niepełnosprawności.