Członkostwo

Warunki członkostwa w Stowarzyszeniu Jasne Życie:


1. Członkowie zwyczajni:

  • wypełnienie i dostarczenie do Siedziby Stowarzyszenia deklaracji przystąpienia członka zwyczajnego (Pobierz) oraz ankiety (Pobierz),
  • 20 zł składki rocznej (przelew od kwietnia 2010r.).

Stając się członkiem zwyczajnym zyskujesz przywilej pierwszeństwa w korzystaniu z naszych programów.

2. Członkowie wspierający:

  • wypełnienie i dostarczenie do Siedziby Stowarzyszenia 2 (dwóch) egzemplarzy deklaracji przystąpienia członka wspierającego (Pobierz),
  • 300 zł składki rocznej (przelew od kwietnia 2010r.).

Wpłaty prosimy dokonywać na konto
BGŻ BNP PARIBAS 18 2030 0045 1110 0000 0408 1250

Polecamy i zapraszamy.