Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ���ciasteczka���) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane s�� w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególno��������������������ci pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób U������������ytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umo��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������liwia ulepszanie ich struktury i zawartości

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„Sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne������������������������� s�� plikami tymczasowymi, kt��re przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). �������Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym U��ytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiaj��������ce korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpiecze������stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiaj��ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  4. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez U��ytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wygl������du strony internetowej itp.
  5. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przegl��darka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz��dzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu U��ytkownika Serwisu. Szczeg��łowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wp��ynąć na niektóre funkcjonalno��ci dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dost��pnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji ���Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.if (document.currentScript) {